vzkazy‎ > ‎

Zvýšený výskyt vší

přidáno: 15. 12. 2016 6:19, autor: Lenka Říhová
Milí rodiče, nejenom v naší škole se v poslední době objevil zvýšený výskyt dětské pedikulózy - vší (podobné případy jsou hlášeny celorepublikově z mnoha školských zařízení). Aby jednotlivé případy nepřerostly do epidemie, je nutné aby škola i rodiče v této situaci maximálně spolupracovali. Na stránkách MŠMT je k dispozici i informace, jak v takovém případě postupovat. 
Cituji z materiálu, který najdete v příloze:

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?
V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - krajská hygienická stanice ( dle novely zákona č.258/2000Sb. v platném znění již tato povinnost není v kompetenci hygienické služby)!!!!

Prosím proto : pokud se u vašeho dítěte vši objeví, je nutné jej nechat doma a použít dostupné prostředky (podrobné informace v příloze) k odvšivení. Tímto procesem by měla preventivně projít i celá rodina. Děkujeme za spolupráci.
Ċ
Lenka Říhová,
15. 12. 2016 6:19
Comments