vzkazy‎ > ‎

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2017/18

přidáno: 9. 1. 2017 8:50, autor: Lenka Říhová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – ZMĚNY V  ROCE 2017

 

Vážení rodiče, 

v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů bude zápis do 1. ročníku základní školy probíhat v termínu od 1. - 30. 4. 2017. 


Předpokládaný termín zápisu do naší speciální základní školy 25. a 26. dubna 2017.


Informace pro rodiče:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu, který probíhá v přítomnosti zákonného zástupce dítěte, je třeba přinést rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

O udělení odkladu školní docházky žádají zákonní zástupci dítěte ředitelku školy. Podmínkou udělení OŠD je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře, která k žádosti zákonný zástupce přiloží.

Bližší informace získáte osobně na tel. č. 325 517 930, nebo e-mailem: podebrady@spec-skola.cz

       Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy

Comments