vzkazy‎ > ‎

Zápis do 1. ročníku

přidáno: 25. 3. 2019 22:16, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 25. 3. 2019 22:22 ]

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

16.-17. dubna 2019 se koná zápis do 1. ročníku pro děti, které do 31.8.2019 dovrší věku 6 let, tedy děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013.

v tomto termínu se zákonný zástupce s dítětem dostaví k zápisu a  podá písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou doloží doporučeníSPC (PPP)

-  s sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce
  

Náhradní termín zápisu na naší škole se nestanovuje, lze jej  individuálně domluvit na podebrady@spec-skola.cz  nebo na telefonním čísle 325 517 930, nebo  602 540 913


Odklad plnění povinné školní docházky

Zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i s dítětem v řádném termínu k zápisu do 1. ročníkupodají písemnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a souběžně i Žádost o odklad povinné školní docházky

K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přiložit vyšetření z SPC  či PPP a potvrzení od lékaře


Zápis do přípravného stupně 

16.-17. dubna 2019 se koná též zápis do přípravného stupně speciální školy -  v tomto termínu se zákonný zástupce s dítětem dostaví k zápisu a podá písemnou žádost o přijetí do přípravného stupně, kterou doloží doporučením SPC (PPP)

-  s sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

Doporučujeme domluvit si termín předem. 

Těšíme se na Vás.
 

Comments