vzkazy‎ > ‎

Výzva asociace speciálních pedagogů

přidáno: 24. 10. 2011 3:43, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 25. 10. 2011 10:56 ]

VÁŽENÍ RODIČE, TÝKÁ SE I VÁS A VAŠICH DĚTÍ !!!!

 

Seznamte se, prosím, s dokumentem

„STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ“,

 jehož plné znění najdete zde: http://www.aspcr.cz/sites/default/files/strategie-2011-2015_2.pdf

 

Kromě mnoha návrhů, se kterými nelze než souhlasit, obsahuje také

 

návrh ke zrušení škol, určených pro žáky s lehkým mentálním postižením a

převedení těchto žáků do běžných ZŠ, kde by byli vzděláváni podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Ne tedy podle přílohy k tomuto programu, který umožňuje učivo zredukovat a umožnit tak dětem s lehkým mentálním postižením jeho úspěšné zvládnutí.

 

Termín rozhodnutí je navrhován pro rok 2013! Co by to pro děti znamenalo, si jistě dokážete sami nejlépe představit.

 

Pokud chcete podpořit  iniciativu Asociace speciálních pedagogů, která s tímto návrhem nesouhlasí, můžete připojit svůj podpis na náš podpisový arch do 10.11.2011

 Podpisový arch naleznete na dveřích u vstupu do šaten.

 

 

Děkujeme za Vaši podporu

Comments