vzkazy‎ > ‎

Výsledek voleb do školské rady

přidáno: 15. 12. 2016 4:34, autor: Lenka Říhová
Volby do školské rady dne 8.12.2016 – volba člena rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků

Navržení kandidáti – pořadí dle abecedy:

1.       Ing. Milan Drahovzal

2.       Ing. Lenka Horáková

Oprávněných osob: 111

Vydáno hlasovacích lístků: 62

Platných hlasovacích lístků: 62

Neplatných hlasovacích lístků: 0

            Navržení kandidáti – pořadí dle počtu získaných hlasů:

1.       Ing. Milan Drahovzal  - 15 hlasů

2.       Ing. Lenka Horáková – 47 hlasů

S ohledem na volební řád školské rady, byl členem zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků zvolen v 1. kole volby. Členem školské rady při Speciální základní škole Poděbrady byla zvolena paní Ing Lenka Horáková.

Odůvodnění:

-        1. kola voleb se účastnila více než třetina oprávněných osob

 Kandidát  Ing Lenka Horáková získala nadpoloviční většinu hlasů (47) oprávněných osob zúčastněných ve volbách
Comments