vzkazy‎ > ‎

Volby do školské rady

přidáno: 8. 11. 2016 9:11, autor: Lenka Říhová

Vážení rodiče!
Máte chuť zapojit se do činnosti školy?  Chtěli byste se stát členem školské rady?  Máte možnost:

„Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.“

Co pro to musíte udělat?  Do 21.11. 2016 oslovit paní třídní učitelku, která Vám podá bližší informace ohledně volby zástupce rodičů ve školské radě, nebo přímo předsedkyni přípravného výboru  paní Zuzanu Nykodýmovou. Volby  proběhnou 8.12.2016.

Bližší informace o činnosti školské rady a volebním řádu najdete v příloze.

Za vedení školy Mgr. Pavlína Mladá

Ċ
Lenka Říhová,
8. 11. 2016 9:11
ĉ
Lenka Říhová,
8. 11. 2016 9:11
Comments