vzkazy‎ > ‎

SETKÁNÍ RODIČŮ - 6. a 10. 4. 2017

přidáno: 5. 4. 2017 22:25, autor: Radka Šindílková

se zástupcem rodičů ve Školské radě při Speciální základní škole v Poděbradech

AGENDA:

1.            Školská rada (ŠR)

a.                 Školská rada a já (neboli jak se stalo, že jsem ve Školské radě J)

b.                Výčet činností školské rady – seznámení (viz. Zák. č. 561/2004 Sb.)

 

2.            Podněty rodičů pro ředitele školy (dle par. 168, odst. 1, písm. h)

Podněty vzešlé ze „Svépomocné skupiny“ maminek - seznámení


I.          Komunikace školy s rodiči

II.        Podpora psychologa

III.      Obědy

IV.      Družina

V.        Platby

VI.      Komplexní péče o vzdělávání a rozvoj dětí

 

a.                     Kolik rodičů se hlásí k navrhovaným podnětům - diskuze

b.                     Jaké jsou další/jiné podněty rodičů - diskuze

c.                      Jak mohou rodiče sdělovat své podněty zástupci rodičů ve ŠR?


kontakty:     Lenka Horáková, mob. 731 007755

mail:            lenka.horakova@hotmail.com

                      osobně:       po dohodě

 

3.            Očekávání rodičů od zástupce rodičů ve ŠR - diskuze

4.            Komunikace rodičů navzájem – konzultace potřeb rodičů a možnosti

5.            Aktivity – výhled na září 2017

Comments