vzkazy‎ > ‎

Protestní shromáždění před MPSV 22. března

přidáno: 16. 3. 2011 8:41, autor: Lenka Říhová

Návrhy sociálních zákonů MPSV ČR ruší a omezují způsoby podpory osob se zdravotním postižením, jejich důstojnost, možnost uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně. Navrhované změny budou mít pro osoby se zdravotním postižením katastrofální důsledky.

 Z toho důvodu rozhodně odmítáme:

  • • Rušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P;
  • • Rušení příspěvku na nákup motorového vozidla, které negativním způsobem ovlivní mobilitu osob se zdravotním postižením, přístup ke vzdělání, zaměstnání a péči rodin o osoby se zdravotním postižením;
  • • Zhoršení dostupnosti kompenzačních pomůcek;
  • • Rušení příspěvku na péči pro děti od 1 do 3 let;
  • • Nově navržený systém posuzování míry závislosti na péči, který neodpovídá moderním evropským doporučením;
  • • Rušení minimálního příjmu u osob v zařízeních ústavní sociální péče;
  • • Zhoršování podmínek při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 Celkový přehled navržených dopadů pro osoby se zdravotním postižením a informace k protestnímu shromáždění před ministerstvem práce a sociálních věcí naleznete zde.

Comments