vzkazy‎ > ‎

Jednání s MPSV

přidáno: 12. 4. 2012 0:36, autor: Radka Šindílková
V podvečerních hodinách se uskutečnilo jednání představitelů NRZP ČR s panem ministrem J. Drábkem a jeho spolupracovníky. Jednání bylo zaměřeno na úpravy sociálních zákonů, které byly přijaty v loňském roce a jsou platné od 1. 1. 2012. Tyto zákony způsobily některé velké nespravedlnosti, o kterých je NRZP ČR přesvědčena, že je nutné je napravit.  Jednalo se již o třetí setkání s panem ministrem k této věci. Na tomto jednání byly dohodnuty tyto věci.

Bude umožněn souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do čtyř let věku, přičemž rodiče si budou moci zvolit způsob čerpání rodičovského příspěvku tak, jako ostatní rodiny. Bude umožněno přiznání příspěvku na mobilitu i osobám se zdravotním postižením, které jsou v pobytových sociálních zařízeních. Tento příspěvek bude přiznán vždy po individuálním posouzení v případech hodných zřetele. To znamená, že ÚP bude posuzovat, zda osoba skutečně využije příspěvek ke svojí dopravě. Dosud se nepodařilo dohodnout způsob řešení u dětí se zdravotním postižením ve věku od čtyř do sedmi let, kde je také svízelná situace řady rodin. O tomto tématu budeme dále s MPSV ČR jednat.

Na začátku měsíce května bude Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny projednávat novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tak jak jsem již uvedl. Všechny výše uvedené změny by měli být promítnuty do této novely. Pokud legislativní proces půjde standardní cestou, lze očekávat, že změny by mohly nabýt účinnosti od 1. července 2012.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR
Comments