vzkazy

přidávat vzkazy a komentáře (nový záznam) mohou pouze registrovaní uživatelé
pro ostatní je k dispozici formulář zde

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2017/18

přidáno: 9. 1. 2017 8:50, autor: Lenka Říhová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – ZMĚNY V  ROCE 2017

 

Vážení rodiče, 

v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů bude zápis do 1. ročníku základní školy probíhat v termínu od 1. - 30. 4. 2017. 


Předpokládaný termín zápisu do naší speciální základní školy 25. a 26. dubna 2017.


Informace pro rodiče:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu, který probíhá v přítomnosti zákonného zástupce dítěte, je třeba přinést rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

O udělení odkladu školní docházky žádají zákonní zástupci dítěte ředitelku školy. Podmínkou udělení OŠD je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře, která k žádosti zákonný zástupce přiloží.

Bližší informace získáte osobně na tel. č. 325 517 930, nebo e-mailem: podebrady@spec-skola.cz

       Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy

DS Vojan Libice n. C. dětem – pohádkový leden až březen 2017

přidáno: 9. 1. 2017 8:13, autor: Radka Šindílková

Prodej vstupenek začíná v KD půl hodiny před představením. Dopředu je možné rezervovat si místo v sále u paní Vondruškové na tel. č. 604 283 433 nebo napsat na dsvojan@gmail.com.  

Pohádky uvidíte v kulturním domě v Libici nad Cidlinou. Sledujte: www.vojanlibice.cz


neděle 8. lednaod 15,00

Václav Beran            „Čarovný kámen“        pohádka

Hraje: DS Vojan Libice nad Cidlinou, režie Jaroslav Vondruška               Vstupné: 50 Kč

Zbrklý Matěj se po hádce s línou Kristýnkou vydává do černého lesa, aby získal čarovný kámen, který léčí všechny neduhy. Dojde ke třem čarodějnicím, které kámen vlastní, ale získat se mu ho nepovede a je zaklet do stromu. Kristýnka se po čase vydá Matěje hledat a díky své lásce k němu se jí ho podaří vysvobodit. Oba se šťastně vracejí domů k dědečkovi – sice bez čarovného kamene, ale s poznáním, že láska a tolerance jsou důležitější než kouzla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 26. února - od 15,00

Jindřiška Netrestová          „Neohrožený Mikeš“         pohádka            

Hraje: DS Vojan Libice nad Cidlinou, režie: Jaroslav Vondruška                  Vstupné: 50 Kč

Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikešovi. Na své cestě za štěstím potká kamarády Bobše a Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Cestou musí Mikeš čelit mnoha nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené princezny a získá lásku nejkrásnější z nich?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 12. března - od 15,00

Vlastimil Peška         „Měla babka čtyři jabka“        pohádka            

Hraje: DS Vojan Libice nad Cidlinou, režie: Jaroslav Vondruška                        Vstupné: 50 Kč

Pohádka je určena pro nejmenší diváky - již od 2 let. V každém jablíčku je skryta jedna pohádka: O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze, O velké řepě. Nechybí ani melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek.

Nová svozová služba

přidáno: 2. 1. 2017 3:43, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 2. 1. 2017 3:47 ]

Vážení rodiče, od ledna 2017 nově funguje doprava našich žáků z regionu Kolínska svozovým minibusem poskytnutým ZŠ Jedna radost, Poděbrady. Autobus je 15 místný, všechna sedadla jsou opatřena bezpečnostními pásy a provozovatel má příslušnou koncesi. 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte prosím přímo Základní školu Jedna radost, Na Hrázi 742/64, Poděbrady.
  • Ilona Štoková - řidička minibusu
  • tel. 721 801 078

Centrum pro všechny nabízí....

přidáno: 16. 12. 2016 5:55, autor: Radka Šindílková
Zvýšený výskyt vší

přidáno: 15. 12. 2016 6:19, autor: Lenka Říhová

Milí rodiče, nejenom v naší škole se v poslední době objevil zvýšený výskyt dětské pedikulózy - vší (podobné případy jsou hlášeny celorepublikově z mnoha školských zařízení). Aby jednotlivé případy nepřerostly do epidemie, je nutné aby škola i rodiče v této situaci maximálně spolupracovali. Na stránkách MŠMT je k dispozici i informace, jak v takovém případě postupovat. 
Cituji z materiálu, který najdete v příloze:

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?
V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - krajská hygienická stanice ( dle novely zákona č.258/2000Sb. v platném znění již tato povinnost není v kompetenci hygienické služby)!!!!

Prosím proto : pokud se u vašeho dítěte vši objeví, je nutné jej nechat doma a použít dostupné prostředky (podrobné informace v příloze) k odvšivení. Tímto procesem by měla preventivně projít i celá rodina. Děkujeme za spolupráci.

Výsledek voleb do školské rady

přidáno: 15. 12. 2016 4:34, autor: Lenka Říhová

Volby do školské rady dne 8.12.2016 – volba člena rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků

Navržení kandidáti – pořadí dle abecedy:

1.       Ing. Milan Drahovzal

2.       Ing. Lenka Horáková

Oprávněných osob: 111

Vydáno hlasovacích lístků: 62

Platných hlasovacích lístků: 62

Neplatných hlasovacích lístků: 0

            Navržení kandidáti – pořadí dle počtu získaných hlasů:

1.       Ing. Milan Drahovzal  - 15 hlasů

2.       Ing. Lenka Horáková – 47 hlasů

S ohledem na volební řád školské rady, byl členem zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků zvolen v 1. kole volby. Členem školské rady při Speciální základní škole Poděbrady byla zvolena paní Ing Lenka Horáková.

Odůvodnění:

-        1. kola voleb se účastnila více než třetina oprávněných osob

 Kandidát  Ing Lenka Horáková získala nadpoloviční většinu hlasů (47) oprávněných osob zúčastněných ve volbách

Dobrý den,

přidáno: 15. 11. 2016 3:35, autor: Radka Šindílková

v souvislosti s aktualizací koncepce pomoci, podpory a péče o seniorky a seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, mladé rodiny a osoby v tíživé sociální situaci si vás dovoluji pozvat na tematická setkání, které organizuje Odbor sociální péče a živnostenský úřad MěÚ Poděbrady.

Setkání se uskuteční ve středu 30.11. 2016 v zasedací místnosti v 1. patře budovy „Pentagon“- na náměstí T.G. Masaryka č.p. 1130/III. (Budova MěÚ u nádraží.)
  • Od 15:00 proběhne setkání, týkající se problematiky seniorek a seniorů.
  • Od 16:30 proběhne setkání, týkající se problematiky osob se zdravotním postižením.
  • Od 18:00 proběhne setkání, týkající se problematiky dětí a mládeže.
Předpokládáme, že diskuse nad jednotlivými tématy budou trvat cca 60 minut. Tématu problémů osob v tíživé sociální situaci se zajisté budeme věnovat v rámci každého jednotlivého setkání. Občerstvení bude po celou dobu zajištěno.

Prosím o potvrzení vaší účasti (spolu s informací, kterého setkání se zúčastníte) nejpozději do 25.11.2017 na email: petra.dobiasova@gmail.com.

Na závěr bych vám ráda velmi poděkovala za vaši dosavadní spolupráci na plánování koncepce sociálních služeb v Poděbradech a okolí. Této spolupráce si velmi vážíme.

S přáním krásných dnů, Petra Dobiášová, 777 246 684, petra.dobiasova@gmail.com.

(V případě dotazů se můžete také obracet na koordinátorku plánování Bc. Ivanu Bohuslavovou, tel: 325 600 463, email: prevence@mesto-podebrady.cz. )

Sběr PET-víček

přidáno: 14. 11. 2016 8:08, autor: Radka Šindílková

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme Vám za sběr PET-víček, který od Vás máme....

přesto si Vás dovolujeme požádat, 
víčka na obrázku nám prosím NENOSTE.

Jsme nuceni je vybírat a třídit, 
protože tyto typy uzávěrů se nevykupují.

Děkujeme za pochopení a další spolupráci.

Volby do školské rady

přidáno: 8. 11. 2016 9:11, autor: Lenka Říhová

Vážení rodiče!
Máte chuť zapojit se do činnosti školy?  Chtěli byste se stát členem školské rady?  Máte možnost:

„Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.“

Co pro to musíte udělat?  Do 21.11. 2016 oslovit paní třídní učitelku, která Vám podá bližší informace ohledně volby zástupce rodičů ve školské radě, nebo přímo předsedkyni přípravného výboru  paní Zuzanu Nykodýmovou. Volby  proběhnou 8.12.2016.

Bližší informace o činnosti školské rady a volebním řádu najdete v příloze.

Za vedení školy Mgr. Pavlína Mladá

Velká prosba

přidáno: 7. 11. 2016 12:51, autor: Radka Šindílková

Vážení rodiče a přátelé školy, 

hledáme "nový domov" pro naše dvě školní želvy. Najde se mezi Vámi ochotný člověk a postará se o naše želvičky přes zimu? Akvárium, filtraci a světlo rádi pro tyto účely zapůjčíme. Jedná se o období listopad 2016 až květen 2017. Po té naše "kamarádky želvy" mohou být i s těmi ostatními opět ve venkovním teráriu školy a v naší péči. 

Děkujeme za případnou pomoc, pro podrobné informace se prosím obraťte na naší školní zooložku Hanku Čápovou - hanka.capova@spec-skola.cz  

1-10 of 179

Comments