školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Pokud máte nějaké připomínky, náměty, nápady k fungování školy, školská rada je tu pro vás.
Školská rada v naší škole má 3 členy:

zástupce rodičůIng. Lenka Horáková zastupuje ve školské radě rodiče a je matkou Moniky, žákyně 2.B

kontakt:lenka.horakova@hotmail.com

zástupce učitelů


Mgr. Kristína Benešová, zástupce pedagogických pracovníků je třídní učitelkou ve třídě I.B (budova A, 1. patro)

kontakt: 
kristina.benesova@spec-skola.cz

zástupce zřizovatele


PaedDr. Marie Taussigová je ve školské radě zástupcem zřizovatele a je ředitelkou mateřských škol Poděbrady.

kontakt: 
ms.studentska@seznam.cz

Podřízené stránky (1): zápisy ze ŠR
Ċ
Lenka Říhová,
22. 11. 2016 6:06
ĉ
Lenka Říhová,
22. 11. 2016 6:06
Comments