stravování

Vedoucí školní jídelny – výdejny
paní Zdena Vršovská 

Obědy se platí zálohově v hotovosti, vždy do 10. dne v měsíci

Pokladní hodiny pro placení obědů: 
  • uterý – čtvrtek: 13:30 – 14:30 hod
  • každé pondělí: 8:00 - 9:00 hod


Cena obědů (viz vyhláška č. 107/2005 Sb.): 
  • děti a žáci do 10 let: 23,- Kč  
    (ve školním roce 2016/17 – tj.do 31.8.2017 žáci dovrší 10 let) 

  • žáci 11 a více let: 24,- Kč 
    (žáci, kterým bude ve školním roce 2016/17 – tj. do 31.8.2017 11 a více let)
Odhlašování obědů prostřednictvím SMS: 

  • tel. 607 649 224
  • den dopředu do 14 hod 


DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POCHOPENÍ
ĉ
Zdena Vršovská,
11. 4. 2017 0:20
ĉ
Zdena Vršovská,
19. 4. 2017 23:49
Comments